MinhAnhhh

EURUSD - Mức lợi nhuận cao nhất đến 2465 pips !!!!

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm nay, EURUSD tiếp tục giảm, Nếu Sell theo chỉ báo tím từ khi tín hiệu bắt đầu, có thể đạt mức lợi nhuận cao nhất 2465 pips. Cho dù có điều chỉnh nhẹ thì giá hiện tại vẫn ở khoảng 2139 pips.
Muốn đóng lệnh mình nghĩ cũng ok rồi đó, hoặc các Bro có thể đợi tín hiệu chuyển màu rồi chốt :)

Chúc các bạn có một ngày giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.