Sanforex-com

Cập nhật xu hướng EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ D và H4, giá EU đã phá kênh xu hướng, đóng cửa dưới trendline. Hãy chờ giá hồi lên test trend và sell xuống tiếp tục.
Mục tiêu vùng 1.1572 bằng chiều cao kênh xu hướng ( fibo 0.5), hoặc giá tới vùng hỗ trợ 1.15 vùng fibo thoái lui 0.618

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.