nhinguyenminh1

PHÂN TÍCH EURUSD 5/10/2022

CAPITALCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ

Khung M320, giá đã đi sideway khá lâu (1.049-1.057 được 10 ngày), giá cũng đã thực hiện cú quét 2 range, khà năng sắp break out.

Khung M40, giá tăng nhưng liên tục xuất hiện wick (bằng cách gộp nhiều nến lại), thể hiện có sự hiện diện của lực bán mạnh. Kì vọng giá sẽ tăng lên vùng 1.06 tạo thành nến engulfing để bẫy trader trước khi sập.

Như vậy mình sé ưu tiên tìm lệnh SHORT trên cặp này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.