King_Eagle_Forex

EURUSD tiếp tục canh buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD chờ hồi về tiếp tục canh buy lên khi giá đã Break trend giảm D1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.