KhiemNI

EURUSD- 2021-12-06~10 : Down

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm. Tuy nhiên bên bán sẽ chờ đợi giá hồi lên đến 1.1327 để tấn công.
Nếu để bên mua đẩy giá qua được 1.1327 có thể xu hướng tăng ngắn hạn sẽ tiếp diễn