KhiemNI

EURUSD- 2021-12-06~10 : Down

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm. Tuy nhiên bên bán sẽ chờ đợi giá hồi lên đến 1.1327 để tấn công.
Nếu để bên mua đẩy giá qua được 1.1327 có thể xu hướng tăng ngắn hạn sẽ tiếp diễn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.