UnknownUnicorn13919634

Phân tích EURUSD ngày 22/12/2020

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD:
BUY 1.221 ( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.226
SL: 1.216
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.