TheFlashCash

EUR/USD ĐANG DẦN XÁC NHẬN XU HƯỚNG GIẢM DÀI HẠN CỦA ĐÔ LA MỸ !!!

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Khi nền kinh tế dần đi vào quỹ đạo hoạt động trở lại thì cũng là lúc tương lai của đồng Đô La bị đe dọa.
- Trên biểu đồ tuần ta dễ dàng thấy rằng trong nhịp sóng lớn đã có một Higher Low, sẽ cần thêm chút thời gian để chúng ta confirm một Higher High.
- Mình dự đoán sóng theo Fibonacci, tỉ lệ khoảng 65-70% cho tương lai EUR/USD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.