HuynhSang-Forex

EURUSD tạo đáy và bắt đầu nhịp TĂNG

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Góc nhìn về EU sắp tới. EU cũng đi khá giống với VÀNG nên khả năng EU TĂNG lên khá cao.
Trên D1 EU đã tạo 2 đáy cao dần và trong H1 giá đã phá trend GIẢM đi lên. Đây là một tín hiệu xác nhận cho việc EU sẽ Tiếp tục TĂNG
AE có thể BUY EU ở vùng giá này nhé. SL dưới vùng giá H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.