nhinguyenminh1

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH EURUSD 5/2/2022

CAPITALCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Keylevel 1.052 thất bại trong việc giữ giá thể hiện có dấu hiệu của lực mua với cặp EURUSD.

Kế hoạch giao dịch ngày mai sẽ là chờ giá quay về Keylevel 1.052, xuất hiện dấu hiệu giữ giá để vào lệnh LONG, vùng quản lý lệnh sẽ là keylevel 1.057 do có khả năng sẽ hình thành range 1.052-1.057.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.