vothien

Mô hình vai đầu vai

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tại khung m15 đã xuất hiện mô hình vai đầu vai.giá đag test lại.có thể sell ngắn ngay bây jo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.