OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm qua tôi phân tích sẽ có sóng giảm cho EURUSD và thị trường đã giảm. Thị trường đang sóng 5 . Có hai điểm kết thúc cho sóng 5 là 1.16337 và 1.16990

Nếu có thắc gì hãy inbox cho tôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.