dinhchien

EURUSD - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
50% tất cả dự đoán từ quá khứ.
- Khung Daily: Impulse and Force index cho phép Mua.
- H1 có tín hiệu tăng mạnh.
Bình luận:
Bình luận:
Hủy lệnh Buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.