dinhchien

EURUSD - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
50% tất cả dự đoán từ quá khứ.
- Khung Daily: Impulse and Force index cho phép Mua.
- H1 có tín hiệu tăng mạnh.
Bình luận:
Bình luận: Hủy lệnh Buy