SuperForex

EUR / USD - giá không thể vượt qua mức 1,24

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vào đầu ngày giao dịch hôm nay, cặp đôi của chúng ta cố gắng đạt được mức 1,24 và cách xa hơn 25 điểm. Hiện tại, cặp đôi này đã tìm thấy kháng cự tại mức này và hình thành mô hình đảo chiều trên biểu đồ hàng giờ. Có khả năng giá sẽ đạt đến mốc 1.2315.
Hôm nay có rất nhiều dữ liệu trên cả Mỹ và Eurozone. Do đó, với sự biến động gia tăng thời điểm này, chúng ta có thể mong đợi những lựa chọn tương tự. Cũng trong hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc họp của Eurogroup và thành viên ECB Constâncio. Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng sự tăng tốc của thị trường và nhờ đó mà thu được lợi nhuận nhanh chóng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.