Kenny_NZ

Scaping EU H1

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng là bạn
Tỷ lệ RR đẹp
Lợi nhuận mong muốn là phá đỉnh cũ

Bình luận