UnknownUnicorn13919634

Phân tích EURUSD ngày 06/01/2020

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- EURUSD:
BUY vùng 1.228 ( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.232
SL: 1.225

Chúc các bạn 1 ngày giao dịch thuận lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.