Nguyen_Duong

EURUSD - Đợi chờ một cú lấy đà

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Công cụ: EMA8, bollinger band 21, khung 4h và 30m
- Xu hướng: không rõ ràng, tuy nhiên đã hình thành mẫu hình cờ đuôi nheo, dự đoán trong ngày 31/10/2018 sẽ xác nhận được xu hướng.
- Chiến lược: Chờ đợi false break-out - tín hiệu cực kỳ đang tin cậy, thường trước khi tỷ giá đi theo một xu hướng mạnh (lên/ xuống), tỷ giá sẽ có bước lấy đà theo chiều ngược lại --> Khi break-out: không mua bán, nếu tỷ giá bật ngược lại qua mốc kháng cự/ hỗ trợ --> hành động.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.