DatTong

EURUSD, Mô hình SHS ( vai đầu vai) hình thành trên H4?!

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
W1:
- Xu hướng: Đi xuống
- Test hỗ trợ tuần, cho tín hiệu đi lên
- Nến: tăng mạnh, và đóng trên hỗ trợ
--> Lên
D1:
- Xu hướng: lên mạnh
- Phá cản ngày, nằm trên cản ngày, cho tín hiệu xác nhận.
- Nến: Cặp nến tiếp diễn xu hướng đi lên, nằm trên cản
--> Đi lên
H4:
- Xu hướng: Đi lên.
- Test mức cản trên H4
- SHS hình thành, giá test neckline?!
- Hình thành uptrend nhỏ trên H4.
--> Chờ giá phá neckline và xác nhận
--------> MUA
Bình luận:
Bình luận:
+ 50pip, dời stoploss vào điểm vào lệnh !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 80pip
Bình luận:
New Idea

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.