Nguyen_Duong

URUSD - Short 1.142xx

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ tín hiệu bán trên khung 30m.
Bình luận: (Hôm qua vội quá, chưa kịp diễn giải ý tưởng)
- Công cụ phân tích: EMA9, bollinger band 20, khung 4h và 30m
- Xu hướng: EURUSD xác nhận downtrend trên khung 4h.
- Chiến lược: Vào đầu phiên âu, khi tỷ giá tăng tiệm cận đường EMA9 --> Chuyển sang khung 30m chờ tín hiệu short.