Nguyen_Duong

URUSD - Short 1.142xx

Giá xuống
Nguyen_Duong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ tín hiệu bán trên khung 30m.
Bình luận:
(Hôm qua vội quá, chưa kịp diễn giải ý tưởng)
- Công cụ phân tích: EMA9, bollinger band 20, khung 4h và 30m
- Xu hướng: EURUSD xác nhận downtrend trên khung 4h.
- Chiến lược: Vào đầu phiên âu, khi tỷ giá tăng tiệm cận đường EMA9 --> Chuyển sang khung 30m chờ tín hiệu short.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.