GKFXPrimeVN

EURUSD - 08/06/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1815

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1815 với mục tiêu 1,1780 & 1,1760.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1815, có thể tới 1,1840 & 1,1875.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1815 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.