facific9x

LƯỠNG LỰ vùng giá

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
29 lượt xem
0
trên biểu đồ ngày trước xuất hiện 1 pinbar buy lớn khi giá cố tiếp cận xuống vùng 1.176

Bình luận