KiemcomCapital

EURUSD canh điều chỉnh về test mua lên

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chúng ta canh mua ở vùng trendline và hỗ trợ đã break
Buy 1.099x
SL 1.0965
TP 1 30 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 1.1045

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.