Forex9999

BUY EU luôn và ngay

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm nay mà không Buy EU thì phí lắm AE nhé
- EU đã break kênh giảm
- USD đang sập
- 3h30 có tin mạnh....
- H4 sóng hồi đẹp để Buy về vùng 1.15000
Entry: Buy 1.37700; SL 30 pip ; TP 150 pip ( X5)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.