Forex9999

BUY GOLD mạnh mẽ về 1300$/oz

Forex9999 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như đã nói ở các bài trước thì kỳ này ACE chỉ nên Buy Gold thôi nhé, nghiêm cấm sell ăn ngắn rất nguy hiểm
- Hôm qua đã có vài tin tốt cho chứng khoán mỹ nhưng Gold cũng không xi nhê mấy, hiện tại đang chững quanh 1270$/oz
- Vùng giá này vẫn là vùng giá đỉnh cao tron vòng 4 tháng trở lại đây
- ACE có thể canh buy trong vùng từ 1255-1260 -1265 và mục tiêu là 1300$/oz
SL cứng 1250$/oz
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.