Nguyen_Duong

EURUSD - Canh short 1.135xx

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Công cụ: EMA8, bollinger band 21, khung 4h và 30m
- Xu hướng: downtrend trên 4h.
- Chiến lược: Tỷ giá EU tiệm cận đường giữa bollinger band 21, chuyển sang khung 30m chờ điểm short. Short 1/2 khi xuất hiện mẫu nến chân dài/ false breakout. Short tiếp 1/2 khi MACD phân kỳ âm. Sử dụng trailing stop 100 point để chốt lời hoặc đóng lệnh khi xuất hiện nến chân dài theo hướng ngược lại.
Bình luận: Đã short tại 1.13704, cut loss tại 1.13916. Xu hướng đã chuyển sang uptrend trên 4H --> Tiếp tục theo dõi.