Forex9999

EU đã chạm ngưỡng kháng cự mạnh. Canh Bán

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biểu đồ D1 thì Eu đang chạm vùng kháng cự mạnh quanh cản cứng 1.14000 và quanh vùng Sóng hồi Fibo 50
- H1 đang có điều chỉnh nhẹ, khả năng xu hướng tiếp diễn vẫn đi theo H1 vì chưa có vùng cản này quanh giá này
Chiến lược : Canh Sell. Biên độ Sl cứng1.1400- TP 1.13400. Điểm vào tuỳ ACE ptich nến, phiên và cảm nhận thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.