AMBroker

EURUSD còn tăng tiếp

Giá lên
AMBroker Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chúng ta có thể thấy là kênh song song downtrend đã bị break và test lại trên khung D1.
Hiện giá đã tăng tới kháng cự tại 1.10662 Nếu qua được kháng cự này thì EURUSD nhiều khả năng sẽ tiệm câng vùng kháng cự tiếp thẹo tại 1.11130.
Các trader có thể cân nhắc Buy EURUSD mục tiêu đến 1.11130.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng các Trader đã buy EURUSD theo khuyến nghị
Bình luận:
EURUSD tăng siêu đỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.