AMBroker

Quan sát tiếp kênh song son của EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như đã canh short ở nhận định trước đây. EURUSD đã có một quãng thời gian dàn giảm liên tục theo kênh giá song song.
Nhịp hồi phục gần đây một lần nữa đưa giá EURUSD tiệm cận tới đường trên của kênh song song. Với xu hướng giamr chưa có dấu hiệu đảo chiều gì chúng ta có thể canh sell theo xu hướng tại 1.10009 hướng về TP tại 1.08850 với SL có thể để tại 1.10677

Chucs các trader một tuần thắng lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.