vietdung221

Long EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD xác nhận break khỏi trendline H4

SL: 1.174
TP: 1.189
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.