tradingview07

Short EUR/USD

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
chờ short EUR/USD