tradingview07

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
20 % tiền điện tử 20 % forex 60 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSDT 20% | 1 EURUSD 20% | 1 AXY 20% | 1 CXY 20% | 1
Lần xem cuối
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
64
14
118
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
407
2
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Orlando Fl
729
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
398
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
624
83
620
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư