tantuong1803

FIL đang quya về sóng hồi. mở lệnh BUY

Giá lên
BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
FIL hồi về test lại đỉnh để dảo chìu xu hướng tăng.
entry 35.5
SL 34.9
TP 1 : 37.3
TP 2 : 40 .
tỷ lệ Win lệnh 80%
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: mở lại lệnh mới Tp như cũ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu