tantuong1803

FIL đang quya về sóng hồi. mở lệnh BUY

Giá lên
tantuong1803 Cập nhật   
BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
FIL hồi về test lại đỉnh để dảo chìu xu hướng tăng.
entry 35.5
SL 34.9
TP 1 : 37.3
TP 2 : 40 .
tỷ lệ Win lệnh 80%
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
mở lại lệnh mới Tp như cũ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.