BINANCE:FLOWUSDT   FLOW / TetherUS
- Coin nền tẩng của game và NFT
- Trend game và NFT vẫn còn
- Trên d1 đã break và tạo đáy
- Tỷe lệ R/R tốt
- Setup đã có ngồi chờ câu trả lời từ thị trường
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.