AnalysisEagle8x

Phân tích cổ phiếu Total: công ty Total SA

EURONEXT:TTE   TOTALENERGIES
I. Mô tả công ty Total (cổ phiếu Total)
Cổ phiếu total, công ty Total là một công ty dầu khí chuyên tích hợp sản xuất và lọc dầu trên toàn thế giới. Năm 2017, nó đã sản xuất 1,3 triệu thùng chất lỏng và 6,7 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày. Vào cuối năm 2017, trữ lượng ở mức 11,5 tỷ thùng dầu tương đương 39% trong đó là chất lỏng. Công ty vận hành các nhà máy lọc dầu với công suất 2 triệu thùng mỗi ngày chủ yếu ở châu Âu, phân phối các sản phẩm tinh chế tại 65 quốc gia, sản xuất hàng hóa và hóa chất đặc biệt. Chiếm giữ 19% lợi nhuận trong công ty dầu mỏ Novatek của Nga.
II. Tổng quan cổ phiếu Total
Công ty Total : Mã cổ phiếu (TOTF) PHÁP
Địa chỉ : One TSYS Way, Columbus,
Ngành nghề: dịch vụ – dầu khí.
ll;.Định giá cổ phiếu Total
Ngày trả cổ tức : 25/3/2021
Báo cáo doanh thu: 29/4/2021

Cổ tức: 2,64 Euro

Giá cổ phiếu hiện tại: 41 euro ( Cập nhật ngày 15/3/2021)
Tại sao nên đầu tư vào Total ?
Hiện tại ngành năng lượng được sự quan tâm của nhà đầu tư do sự hồi phục kinh tế của toàn cầu và đương nhiên chúng ta không quên rằng thời điểm dịch bùng phát giá trị dầu thô đã có những mốc giảm khả lớn trong lịch sử, nhưng đó là cơ hội cho những ai biết tận dụng các vùng giá thấp của khoáng sản VÀNG ĐEN.
Đầu tư vào các tập đoàn Dầu khí nhà đầu tư sẽ hưởng lợi : bao gồm tăng trưởng cũng như cổ tức chia theo hằng quý.

Hỗ trợ phân tích cổ phiếu: Ngắn, Trung, Dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.