HungPK

FRT Đi từ đáy với dòng tiền lớn

Giá lên
HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
- xuất hiện những phiên dòng tiền lớn, vượt đc 27.6 sẽ cơ hội target cao.
- Khuyến nghị mua sớm: 25.5-26.5 cutloss:22.5
target: 40

Bình luận