SonPriceAction

Nhận định thị trường tuần tới 28/09-03/10

Giá xuống
FOREXCOM:FRA40   Chỉ số CAC 40
Trên đây là nhận định của mình cho các thị trường chứng khoán thế giới, vàng và forex cho tuần tới. Vì là lần đầu làm video nên sẽ có nhiều lỗi và sạn, mong các bạn góp ý chân thành để mình cải thiện nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.