tayngangtradecoin

FTT/USDT thế giá tăng - Khung D

Giá lên
FTX:FTTUSDT   FTT / USD Tether
Tại khung D,
FTT đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 61.5$ và có xu hướng tăng. Mục tiêu kỳ vọng 19,24%, dừng lỗ 6,24%.
Bình luận: Sau 3 ngày tăng giá đến 65$ thì FTT đã có 1 ngày giảm; tuy nhiên sức giảm này k mạnh; khả năng FTT tiếp tục tăng giá là 70-80%.