HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá của GAS đã bị kẹp trong 1 cái nêm rất lâu từ T4/2018 tới nay. Đúng như những lần trước đến khi phiên ngày 14/11/2019 giá đã gặp lực bán lớn ở kháng cự 107.x nên cuối phiên đã không đóng cửa nổi trên đường trendline. Nhưng ngày hôm qua (15/11/2019) giá đã tạo ra 1 cây nến đóng cửa rất đẹp trên luôn đỉnh cũ 107.7 cho thấy lực mua đã thắng thế.
Những phiên tiếp theo chúng ta sẽ kỳ vọng giá sẽ retest lại vùng 107.x trước khi tiếp tục đi xa hơn.
Entry : 107.x - 108
TP : 118 và có thể hơn nữa.
SL : dưới 106.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.