tradafx

Chờ đợi cơ hội bán với GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc tăng giá bị phá vỡ, giá phá Key level 1.88400.
Đợi giá hồi về vùng 1.88800 - 1.89000 có thể xuất hiện các thiết lập bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.85400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.