FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA đang ở trong vùng mua rất đẹp khi sóng xả hoàn toàn là sóng 1 và chưa có điểm hồi . Lưu ý quản lý vốn theo số pip sao cho mỗi lệnh an toàn 3-5% tk . Thị trường còn rât nhiều cơ hội k cần thiết phải all in
😎😎😎Đây chỉ là nhận định cá nhân k phải lời khuyên đầu tư. 😎😎😎
🤤🤤🤤Hồn ai nấy giữ , tiền ai nấy xài🤤🤤🤤
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.