MyFriendFun

GBPAUD tiếp tục mua lên

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD tiếp tục mua lên theo sóng tăng vừa rồi. cắt lỗ dứoi đáy gần phía trước

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.