VnRebates

GBPAUD - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Cấu trúc: H4 đang thể hiện cấu trúc giảm và giá đã đi đúng plan tuần khi chạy theo setup Quasimodo. Trong khung H1 đang tạo ra mô hình 2 đỉnh

- Momentum: Sóng tăng đã cạn kiệt khi tiếp cận vùng này+ volume đã cho thấy phe bán đã vào cuộc bằng cột cây nến thân dài với volume áp đảo

- Khuyến nghị: Chờ giá phá qua vùng neckline của mô hình 2 đỉnh và retest lại với tín hiệu đảo chiều Price Action để vào entry sell xuống và target kỳ vọng 3 mốc như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.