vietdung221

Theo dõi GBP/AUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Nếu cây nến H1 đóng đỏ ngoài trendline, chiến lược sẽ là SELL LIMIT tại nhịp retest
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.