NgocSon_SM

GBPAUD 13/6 - Canh bán chủ đạo sau khi phá vỡ hỗ trợ 1.859

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD 13/6- canh bán chủ đạo sau khi phá vỡ hỗ trợ 1.859.
Chiến lược tham khảo:
Bán quanh 1.859, SL 1.864, TP 1.85-1.84

Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.