NgocSon_SM

Phân Tích USDJPY 14/6- Phá vỡ mô hình tam giác.

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Ngày hôm qua USDJPY đã có nhịp tăng mạnh qua đó đã phá vỡ mô hình tam giác trước đó
Hôm nay chúng ta sẽ canh mua lại ở canh trên của mô hình tam giác, cũng là vùng hỗ trợ gần nhất với USDJPY
Chiến lược tham khảo :
Mua quanh 139.8 -139.9, SL 139.4, TP 140.9

Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.