DatTong

GBPAUD, Mua theo mô hình H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Giá đi xuống, nhưng yếu dần.
- Đang test hỗ trợ D1
--> Chờ tín hiệu nến: MUA
Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 80pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.