DatTong

GBPAUD, Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD trên H4:
- Xu hướng giảm
- Giá đóng dưới cản
--> Bán
Bình luận:
Sell 1.7755, Stoploss 30pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.