dinhchien

GBPAUD - tăng tại vùng sóng đối xứng khung Daily

Giá lên
FX_IDC:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
cắt lỗ vùng đảo chiều giảm.
Mìnhh đoán G index tăng và A index giảm.
Dự đoán xác suất luôn 50/50%. Cân nhắc khối lượng. Cảm ơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.