DatTong

GBPAUD, British Pound/ Australian Dollar, Reversal UP

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Cấu trúc trend trên W1 là uptrend.
- Giá hiện tại đang test cản weekly.
On H4: Xuất hiện lực mua, cho tín hiệu đảo chiều !
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
GBPAUD up !
Bình luận:
Dời stoploss vào entry !
Bình luận:
Giá đã lên được 200pip !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 1: 330PIP, WAITING TP 2

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.