DatTong

GBPAUD, Mô hình SHS ( Vai đầu vai) giảm giá trên Daily !

DatTong Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc

D1:
Xu hướng trên ngày
H4:
Xu hướng trên H4
Phân tích trước đó
Bình luận:
Sell 1.7535
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss 1.7540

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.