Profxtrader_mh

Nhận định GBP/AUD NGÀY (2/11/2022 )

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD 2/11 - Kiểm tra trendline tăng bị gãy- Kháng cự tâm lý.
Tham khảo : Bán quanh 1.80, Stop 1.805, TP 1.78.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.